WIADOMOŚCI

os. Cegielnia wpięte do magistrali światłowodowej

Po długim oczekiwaniu os. Cegielnia wpięte do magistrali światłowodowej.

Będzińska 16 – 26 przyłączone do sieci

Będzińska 16 – 26 przyłączone do sieci światłowodowej Rudna-Net.

Budynek SM PREMIL przyłączony do naszej sieci

Budynek SM PREMIL przy ul. Czeladzkiej 33-47 został przyłączony do naszej sieci światłowodowej, lokatorów zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

IPTV oparte o transmisję multicastową

Testowo wdrożyliśmy usługę IPTV opartą o transmisję multicastową. Usługodawcą jest firma Zamek-Net z Będzina.